Skip to main content

CARYL CHURCHILL: ČAJ A APOKALYPSA (ČINOHRA SND, 2021)

Čaj a apokalypsa – dve zdanlivo nezlučiteľné slová, ktoré sa vďaka hre (orig. Escape Alone) brilantnej britskej dramatičky Caryl Churchill napokon ukážu ako neodmysliteľné slovné spojenie. Niečo také „malé“ ako čajový rituál totiž môže nakoniec zostať tým jediným potešením vo svete, ktorý prežil, prežíva alebo ešte len očakáva apokalypsu. Hra z roku 2016 (v roku 2018 vznikla rovnomenná rozhlasová verzia) zobrazuje posedenie štyroch sedemdesiatničiek pri ich zrejme obvyklom čajovom rituáli, na ktorom dochádza ku konfrontácii okolitého apokalyptického sveta s ich vlastnými vnútornými apokalypsami. Text štyroch prerývaných monológov spolu s hlasom odkazujúcim na biblickú Knihu Jóbovu sa v majstrovstve autorky mení na melodické a zároveň mrazivé podobenstvo, žalm i báseň. Na druhej strane je text popri svojej vážnosti okorenený dramatičkinou neodmysliteľnou iróniou a trpkým humorom tragikomicky zachytávajúcim osobné starosti i slabosti uprostred kolabujúceho sveta prevráteného hore nohami, plného predsudkov, pomýlených hodnôt a vytratenej ľudskosti. Pred poznaním novodobých tragických udalostí našich dní poznačených pandémiou a vojnou sa hra mohla javiť ako ironická distópia, dnes však poukazuje na nadčasové umenie Caryl Churchill a dodáva nám odvahu pobiť sa s prekážkami a odkazom, že potrebnú silu do boja a útočisko nám najlepšie poskytnú malé radosti, ktoré pokladáme za samozrejmé. Raz sa pre nás však môžu stať tým najvzácnejším pokladom, ktorý nám zostane. Ako povedal anglo-americký spisovateľ Henry James: „V živote je len pár hodín, ktoré sú príjemnejšie ako doba zasvätená rituálu zvanému čaj o piatej.“ – a tento „čaj o piatej“ v podaní skvelých herečiek Slovenského národného divadla – Emílie Vášáryovej, Božidary Turzonovovej, Anny Javorkovej a Kamily Magálovej, – ktoré sa po prvýkrát spoločne stretli v jednej inscenácii na doskách SND, v réžii Eduarda Kudláča, dramaturgii Dariny Abrahámovej, scénografii Evy Kudláčovej Rácovej a s hudbou Petra Machajdíka, ktorí hru úderne uviedli po prvej vlne koronavírusu, našich účastníkov SMARTheatre očaril svojou silne horkou príchuťou, vlastnou tradičnému anglického Earl Grey, za srdce. Pre veľký záujem sme si preto spoločne pozreli aj celkom odlišnú, avšak rovnako výnimočnú, pražskú inscenáciu hry z Divadla Letí v réžii Martiny Schlegelovej (premiéra 21. 1. 2018), v ktorej okrem skvelých českých herečiek účinkovala aj naša ďalšia veľká slovenská herečka Zuzana Kronerová. Na záver je nutné skonštatovať, že v svetle našich dní sa obe inscenácie, ako aj samotná hra Caryl Churchill, stali pre účastníkov a účastníčky, bez ohľadu na vekové a ďalšie rozdiely, ich „šálkou čaju“, ktorú vás pozývajú ochutnať svojimi výstupmi.

Premiéra: 25. a 27. 6. 2021

bozidara turzonovova sally
bozidara turzonovova sally emilia vasaryova pani jarretova kamila magalova lena anna javorkova vi
emilia vasaryova pani jarretova bozidara tuzonovova sally
emilia vasaryova pani jarretova kamila magalova lena
emilia vasaryova pani jarretova kamila magalova lena anna javorkova vi
hlavna bozidara turzonovova sally emilia vasaryova pani jarretovakamila magalova lenaanna javorkova vi
kamila magalova lena anna javorkova vi
kamila magalova pani jarretova anna javorkova vi

Preklad: Tereza Hladká
Réžia: Eduard Kudláč
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
Hudba: Peter Machajdík

Pani Jarretová: Emília Vášáryová
Sally: Božidara Turzonovová
Vi: Anna Javorková
Lena: Kamila Magálová