Skip to main content

Tabačka Kulturfabrik / foto Tibor Czitó

Lektori

Zuzana Spodniaková

Činohra

absolvovala štúdium réžie a dramaturgie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, neskôr štúdium v odbore estetika na Ústave Divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied (doktorandské štúdium) a na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF V Nitre (rigorózne štúdium). Zameriava sa na herecké a režijné tendencie činoherného divadla 20. a 21. storočia a mapovanie ich súčasného vývoja. Venuje sa im na teoretickej, ako aj praktickej rovine. Ako herečka absolvovala napríklad Medzinárodnú letnú divadelnú školu Združenia divadelníkov Ruska v Zvenigorode alebo Medzinárodnú divadelnú rezidenciu Platonovského festivalu vo Voroneži. Ako vedkyňa študovala aj v Moskve na Divadelnom oddelení Štátneho umenovedného inštitútu Ruskej federácie. Popri publikačnej činnosti pôsobí ako režisérka, dramaturgička, herečka a aj ako lektorka hereckých workshopov a pedagogička literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, pri ktorej spoluzaložila autorské divadlo Divadlo JA, a na Základnej umeleckej škole Bernolákovo.

Lenka Dzadíková

Bábkové divadlo

absolvovala teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia objavila čaro, taje a zákutia bábkového divadla. Odvtedy ho sleduje a píše o ňom. Chodí na konferencie, súťaže ochotníckych divadelných súborov, je porotkyňou v súťaži Dramaticky mladí. Z toho, čo počas roka vidí, navrhuje to najlepšie na festivaly. To, čo si myslí, aj napíše. Recenzie píše najmä o bábkových divadlách, ale aj o inscenáciách pre deti a mládež, a niekedy aj o knihách. Uverejňuje ich v časopisoch aj na internete. Prečítajte si, aké je drsná napríklad na Monitoringu divadiel (www.monitoringdivadiel.sk) alebo na Mlokoch (www.mloki.sk).

Michaela Mojžišová

Opera

absolvovala štúdium na Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v roku 2010 tu obhájila vedecký titul PhD. Venuje sa kritickej a publicistickej činnosti v oblasti operného divadla, externe pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Je autorkou monografií Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík (2011), Napísal som maličkú opierku... Premeny komornej opery na Slovensku(2018) a Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere (2022). Pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, je šéfredaktorkou časopisu Slovenské divadlo.

Milan Spodniak

Muzikál

absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde získal aj bakalársky titul z muzikálového herectva. Momentálne sa už ôsmy rok venuje výchove mladých hercov na základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, kde spoluzaložil autorské Divadlo JA. Tam lákavou formou privádza k čaru divadla stále nových a nových hercov a herečky. Prednáša tvorivú dramatiku na Súkromnej strednej pedagogickej škole v Bratislave.

Zuzana Timčíková

Alternatívne divadlo

absolvovala odbor kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2020 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, kde v súčasnosti ďalej pôsobí ako vedecká pracovníčka. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala témou fungovania a tvorby nezávislých divadiel a nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. Absolvovala aj študijno-výskumný pobyt vo Varšave na Akadémii divadelných umení. Príležitostne recenziami prispieva do časopisu kød – konkrétne o divadle či do kritickej platformy Monitoring divadiel, ktorej je koordinátorkou. Okrem iného sa venuje aj organizátorskej činnosti v širšej oblasti kultúry – podieľala sa na organizovaní prezentačných večerov PechaKucha Night Bratislava, a stále pôsobí ako hlavnákoordinátorka festivalu OFF Bratislava – festival súčasnej fotografie, ktorý sa koná každoročne v novembri.

Eva Gajdošová

Tanec

absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tanečne pôsobila v niekoľkých zoskupeniach a projektoch súčasného tanca, spolupracovala s americkou choreografkou Martou Renzi. Bola šéfredaktorkou prvého odborného časopisu zameraného na pohybové umenie Tanec (neskôr Salto). Písala o tanci a divadle pre Javisko, Taneční listy, Taneční zóna, Kultúrny život, denník Sme, Pravda atď. Pôsobila ako dramaturgička Baletu SND (1998 – 2000), neskôr na edičnom oddelení Divadelného ústavu, kde autorsky realizovala edičné a výstavné projekty v oblasti tanca na Slovensku. V roku 2001 absolvovala študijnú stáž pre tanečných kritikov v New Yorku. V rokoch 2004 – 2010 viedla edičné oddelenie Centra marketingu v Slovenskom národnom divadle. Bola editorkou publikácií SND (Malé dejiny Hamleta, Národné, 50 rokov UDD, Súpis repertoáru SND 1920 – 2010), šéfredaktorkou časopisu Scéna SND. V rokoch 2010 – 2012 pôsobila v mediálnej spoločnosti Film Europe a písala recenzie o tanci. Je autorkou publikácie Súčasný tanec na Slovensku/Contemporary dance - Made in Slovakia (Divadelný ústav 2013). Od roku 2012 je dramaturgičkou Baletu SND. Fascinuje ju tanec v jeho nekonečných podobách.

Prihlás sa
teraz!

Projekt SMARTheatre určený mladým ľuďom z celého Slovenska vo veku 15 – 18 rokov. Je zameraný na priblíženie divadlu mladému publiku, kultivovanie nového diváka a diváčky, možno aj budúceho profesionálneho divadelného kritika či kritičky, a to kreatívnou formou a pod vedením skúsených lektorov.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.