Skip to main content
Autor: Sofia Maskalíková, 16 rokov, Bratislava

Buď aj Ty SMART a zdieľaj kreatívnu recenziu, ktorá sa Ti páči!

Antigona – bojovníčka za spravdolivosť


Veľmi Antigonu obdivujem a neviem – a ani asi nechcem – si predstaviť, že by som bola v jej koži. Mala to veľmi ťažké, keďže išla proti vládcovi Kreónovi, ktorý bol navyše jej strýko. Člen rodiny, ktorý ju mal po smrti rodičov ochraňovať. Pritom chcela len urobiť čestnú vec, a to pochovať svojho brata Polyneika, pretože Kreón to vyslovene zakázal, keďže Polyneikos bojoval proti Tébam. Je však zákaz vládcu silnejší ako morálna povinnosť voči svojej rodine a voči zákonom bohov, ktoré sa Kreón rozhodol porušiť? Pre Antigonu to bola jasná voľba, na prvé miesto postavila božie zákony a rodinu.

Celkovo to mala Antigona ťažké aj preto, lebo ju v jej pláne nikto nepodporil. Dokonca ani ďalší, najbližší člen jej rodiny, vlastná sestra Isména, ktorá bola priveľmi vystrašená na to, aby jej pomohla. Trochu s ňou aj súcitím, pretože sám Kreón dal nariadenie, ktoré hovorilo, že keď sa niekto opováži pochovať Polyneika, bude potrestaný trestom smrti. Musím uvažovať, či by som sama Antigone pomohla, no z môjho diváckeho pohľadu to Isména mala určite urobiť. Antigona bola tvrdohlavá a išla si za svojím. Nakoniec ju teda pri čine prichytili a čakalo ju pochovanie zaživa.

Úprimne, ani si nedokážem predstaviť, že by som sama bola v situácii, v akej sa nachádzala Antigona. Hoci netuším, ako by som konala, pretože z takej situácie už asi niet cesty naspäť, ale svoj čin by som neľutovala. Pochovaný si zaslúži byť naozaj každý, to je predsa samozrejmosť, takže áno, určite by som to neľutovala. Cítila by som sa ale úplne na dne, ktovie, či by som to vôbec psychicky zniesla. My, diváci a diváčky, čitatelia a čitateľky takéto veci berieme niekedy s nadhľadom, ale naozaj si vôbec neuvedomujeme, že v minulosti sa stávali denne. Popravovali, upaľovali, mučili na dennej báze a bolo to pre nich úplne normálne. Preto aj vôbec rozmýšľam sama za seba nad tým, či by som sa tomuto trestu postavila a bola taká priebojná a nebojácna, ako bola Antigona, či by som takto riskovala.
No na druhej strane, určite by som bojovala za spravodlivosť a veľmi v tomto Antigonu obdivujem. Bola naozaj odvážna, išla si za svojím poslaním a ani jej vlastný strach a obavy z trestu ju neodradili od toho, aby zachovala česť blízkeho človeka.