Skip to main content

LEOŠ JANÁČEK: JENŮFA/ORIG. JEJÍ PASTORKYŇA (OPERA SND, 2012)

Janáčkova Její pastorkyňa je súčasťou kmeňového repertoáru nielen v česko-slovenskom, ale aj svetovom kontexte. V rámci opernej dielne sme konfrontovali prístup domácich a zahraničných tvorcov k tejto strhujúcej dráme o láske, vine a odpustení. Našimi „výskumnými objektmi“ boli dve koncepčne rozdielne podoby Janáčkovho diela: inscenácia českého režiséra Martina Otavu v SND (2012) a produkcia madridského Teatra Real v réžii Francúza Stéphana Braunschweiga (2009). Ich práce potvrdili známu skutočnosť, že kým domáci inscenátori i dnes aspoň do istej miery zohľadňujú folklórne zázemie opusu, tak zahraniční tvorcovia od ľudového koloritu radi upúšťajú a sústreďujú sa na univerzálnejší rozmer drámy. 

V oboch analyzovaných inscenáciách stvárnil Lacu renomovaný slovenský tenorista Miroslav Dvorský, ktorý prijal pozvanie na online diskusiu s účastníkmi workshopu a ich vnímanie inscenácií i samotného Janáčkovho diela doplnil o vzácne „insiderské“ informácie. 

O scénografickej zložke bratislavskej inscenácie (dielo tu bolo uvedené pod názvom Jenůfa), ktorej záznam nám sprístupnilo Slovenské národné divadlo, píše Dominika Horváthová.

Jenůfa(2012) Miroslav Dvorsky(Laca Klemen) foto Alena Klenková
Jenůfa(2012) Miroslav Dvorský (Laca Klemeň), Martin Malachovský (Stárek), Linda Ballová (Jenůfa), Denisa Šlepkovská (Stařenka Buryjová) foto Alena Klenková
Jenůfa(2012) Peter Berger (Števa Buryja), Miroslav Dvorský (Laca Klemeň) foto Alenka Klenková

Premiéra: 23. 3. 2012 v Opere SND 

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Kostýmy: Peter Čanecký 
Scéna: Ján Zavarský
Réžia: Martin Otava

Starenka Buryjovka: Marta Beňačková
Laca Klemeň: Miroslav Dvorský
Števa Buryja: Peter Berger
Kostelnička: Eva Urbanová
Jenůfa: Katarína Juhásová-Štúrová
Stárek: Jozef Benci
Rychtář: Ján Galla 
Rychtářka: Eva Šeniglová
Karolka: Andrea Vizvári
Pastuchyňa: Denisa Šlepkovská
Barena: Miriam Garajová
Jano: Jana Bernáthová