Skip to main content

SUITA SLOBODY (JANÁČKOVO DIVADLO BRNO, 2022) VOKÁLNO-SYMFONICKÝ KONCERT (FESTIVAL JANÁČEK BRNO, 2022)

November v moravskej metropole patril už po ôsmykrát bienálnemu festivalu Janáček Brno (2. – 20. 11.). V priebehu troch týždňov ponúkol popri piatich operných inscenáciách z produkcií domácej Janáčkovej opery, pražského Národného divadla, Waleskej národnej opery a opernej scény zo švajčiarskej Ženevy aj dvadsiatku koncertov. O jednom z nich, ktorým festival umelecky prispel k oslavám Dňa boja za slobodu a demokraciu, píše Viliam Udič. 

Premiéra: 17. 11. 2022, Janáčkovo divadlo Brno

Dirigent Tomáš Hanus
Tomáš Hanus – dirigent

Spevak Adam Plachetka
Adam Plachetka – barytón

Orchester Welsh National Opera Orchestra

Ústredná hudba AČR