Skip to main content

Dodo Gombár, Róbert Mankovecký: www.narodnycintorin.sk - SKD Martin, 2012 - 2015

Národná kultúrna pamiatka v Martine – Národný cintorín, je miestom, kde našla svoj posledný odpočinok početná spoločnosť významných dejateľov, spisovateľov, ako aj hrdinov z obdobia nášho národného obrodenia a boja za národnú slobodu. Mohli by však odpočívať skutočne v pokoji, keby videli, ako narábame s výsledkami ich práce a ako pamiatka na nich chátra, spoločne s miestom, kde ležia? A čo ak to všetko vidia?

Práve túto vážnu tému nášho národného svedomia otvorili autori a inscenátori Dodo Gombár a Róbert Mankovecký v piatich dieloch inscenácie Národný cintorín. Aby nám však odľahčili na duši, rozhodli sa pre originálny žáner – divadelný sitcom. Tento nečakaný ťah oslovil nielen mladšiu generáciu. Tvorcovia otvorili hroby Národného cintorína, aby rozpútali divokú tragikomickú párty, kde sa spieva, pije, smeje i plače a tancuje na náhrobkoch. Kontrastné postavy prvečj časti – Anička Hurbanová, Elena Maróthy-Šoltésová, Janko Kráľ, Karol Kuzmány, Miloslav Schmidt, ku ktorým sa v pokračovaniach pridávajú mnohí ďalší, ako napríklad Ján Francisi, Svetozár Hurban Vajanský či Hana Meličková, nám ukazujú svoje silné stránky i slabosti. A keďže po smrti sme si skutočne všetci rovní, spoločnosť im robí aj pes, ktorého jeho bača zrazil motorkou. Vedia sa pohádať i uzmieriť – mŕtvi sú stále živí, riešia svoje každodenné radosti i starosti. Najväčšiu starosť im však teraz okrem vzájomných vzťahov spôsobuje boj o ich životnú úroveň a nutnosť zabrániť plánovanej výstavbe novej diaľnice, ktorá by mala prechádzať cez ich miesta na cintoríne. 

Inscenácia plná čierneho i „farebného“ humoru a skvelej hudby nemá za cieľ poúčať a vzdelávať o živote významných osobností našich dejín či ich dielach, ale má nás inšpirovať, aby sme sa o nich začali zaujímať sami. A skutočne, po jej vzhliadnutí dostávame chuť prečítať si prózu Maróthy-Šoltésovej alebo verše Janka Kráľa, pretože sa nám zdajú oveľa bližší, ľudskejší. A vďaka tomu cítime potrebu obnoviť aj svoj vzťah k národným hodnotám a kultúrnemu dedičstvu, ktoré sme dostali na starosť – aby sa národné povedomie v nás tiež raz nepremenilo na zanedbaný cintorín.

Zároveň v nás inscenácia vyvoláva chuť pohrávať sa s myšlienkou, koho by sme s lásky radi vytiahli z hrobu na svetlo Božie my – a to nielen z Národného cintorína v Martine...

nc 1 12
nc 1 17
nc 1 29
nc 2 11
nc 2 7
nc 4 27
nc 4 5
nc 5 6
nc 5 7
www-nc-sk-3 002 003
www-nc-sk-3 002 008
www-nc-sk-3 002 018

Premiéra: 15. 12. 2012 (1. časť), 28. 3. 2013 (2. časť), 18. 10. 2013 (3. časť), 13. 6. 2014 (4. časť), 23. 1. 2015 (5. časť)

Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk 
Réžia: Dodo Gombár 

Dramaturgia: Róbert Mankovecký

Scéna: Hana Knotková
Kostýmy: Hana Knotková
Hudba: Róbert Mankovecký, Dano Heriban, Marek Geišberg, Daniel Žulčák

1. časť

Anička Jurkovičová: Barbora Palčíková
Elena Maróthy Šoltésová: Zuzana Rohoňová
Primátorka: Alena Pajtinková
Miloslav Schmidt: Marek Geišberg 
Janko Kráľ: Dano Heriban

Karol Kuzmány: Karol Čičmanec
Mazaník: František Výrostko
Pes Bača: Dominik Zaprihač
Hudobník, dramaturg: Róbert Mankovecký

2. časť

Anička Jurkovičová: Barbora Palčíková
Elena Maróthy Šoltésová: Zuzana Rohoňová
Primátorka: Alena Pajtinková
Janko Kráľ: Dano Heriban

Miloslav Schmidt: Marek Geišberg
Karol Kuzmány: Karol Čičmanec

Ján Francisci: Ján Barto
Pes Bača: Dominik Zaprihač
Hudobník, dramaturg: Róbert Mankovecký 

3. časť

Janko Kráľ: Dano Heriban

Elena Maróthy Šoltésová: Zuzana Rohoňová

Karol Kuzmány: Karol Čičmanec 
Svetozár Hurban Vajanský: Daniel Žulčák 
Hana Meličková: Kamila Antalová

Pes Bača: Dominik Zaprihač 
Primátorka: Nadežda Vladařová

Pukanec: Tomáš Tomkuljak 
Hudobník, dramaturg: Róbert Mankovecký 

4. časť

Miloslav Schmidt: Marek Geišberg 
Elena Maróthy Šoltésová: Zuzana Rohoňová

Svetozár Hurban Vajanský: Daniel Žulčák 
Hana Meličková: Kamila Antalová

Pes Bača: Dominik Zaprihač 
Primátorka: Nadežda Vladařová

Pavol Palkuliak: Ján Jackuliak

Kameraman: Mário Herman

Marian Lechan: Marian Lechan
Hudobník, dramaturg: Róbert Mankovecký

5. časť

Miloslav Schmidt: Marek Geišberg 
Elena Maróthy Šoltésová: Zuzana Rohoňová

Karol Kuzmány: Karol Čičmanec
Svetozár Hurban Vajanský: Daniel Žulčák 
Hana Meličková: Kamila Antalová

Primátorka: Nadežda Vladařová
Pukanec: Tomáš Tomkuljak 
Hudobník, dramaturg: Róbert Mankovecký
Mazaník: František Výrostko

Jozef Záhradník: Ján Kožuch 
Martin Borovička: Michal Gazdík
Verejnosť: Eva Gašparová