Skip to main content

RICHARD STRAUSS: SALOME (NÁRODNÉ DIVADLO BRNO, 2023)

Bohatý dramaturgický plán opery Národného divadla Brno zavŕšila v závere tohtoročnej divadelnej sezóny jednoaktová dráma Richarda Straussa Salome. Výber titulu, ktorý kladie mimoriadne interpretačné nároky na spevákov aj orchester a súčasne vyžaduje podnetné režijno-scénografické predvedenie, je ďalším dôkazom ambícií umeleckého súboru uvádzať profilové opusy opery 20. storočia.

Premiéra 17. 6. 2023

Réžia: David Radok
Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Zuzana Ježková
Choreografia: Andrea Miltnerová
Svetelný design: Přemysl Janda

Salome: Linda Ballová
Jochanaan: Birger Radde
Herodes: Jaroslav Březina
Herodias: Eva Urbanová
Narraboth: Vít Nosek
Páža Herodiady: Jana Hrochová
1. Žid: Zbigniew Mala
2. Žid: Pavel Valenta
3. Žid: Petr Levíček
4. Žid: Michael Robotka
5. Žid: Kornél Mikecz
1. Nazarejec: Josef Škarka
2. Nazarejec: Zoltán Korda
1. Vojak:Josef Škarka
2. Vojak: David Nykl
Otrokyňa: Jitka Zerhauová

foto: www.ndbrno.cz

52957103941 8dc40634bf o-scaled
52957247414 baeca73a7c o-scaled
52957247429 76523e1a4c o-scaled
52957486075 2939257e5f o-scaled
52957555623 b98d24a426 o-1-scaled
52984675717 07b2a0be71 o-scaled
52984675722 001c32e96d o-scaled
52984675727 b715850626 o-scaled
52984675932 396ce6cd82 o-scaled
52984675942 db2527243b o-scaled
52984675947 4ef739cd72 o-scaled
52984676012 0c4e7c0b83 o-scaled
52984676032 7596de7bbb o-scaled
52985277296 e7a9b244c9 o-scaled
52985421739 2643b21e57 o-scaled
52985421804 ae00ec9fbf o-scaled
52985421864 ea51daac58 o-scaled
52985421934 04c06285e1 o-scaled
52985651140 d86f9ee161 o-scaled
52985651195 d349a1cc21 o-scaled
52985651235 ea1e62e761 o-scaled
52985738903 c7448422d6 k
52985739013 672d6438e3 o-scaled
52985739103 50b407df8c o-scaled
52985739198 e3052b329f o-scaled