Syn bez otca

Krátky prúd myšlienok a pocitov z pohľadu Hamleta v momente, kedy sa rozhodne nehrať príbeh rodiny s ľuďmi, ktorí ho tak veľmi sklamali. Som sirota s príťažou rodiny obmotanej o...

Partnerské divadlá:

Hlavný
organizátor

Hlavný partner
Z verejných zdrojov podporil

Partner
projektu

© 2022 SC AICT